articles

דגים למאכל – גידול דגי מאכל בסביבה טבעית בכלובים בים הפתוח

חוות "לב- ים" הוקמה בשנת 2011  במטרה לגדל דגים למאכל בים הפתוח ולספק לצרכן הישראלי דגים טריים ואיכותיים, אשר גדלים במים נקיים הרחק מקו החוף.

"לב-ים" מוכרת על ידי משרד החקלאות כענף ייחודי של גידול דגי מאכל בענף גידול דגים בלב ים שהינו רווחי למדינת ישראל, אשר מאפשר צמצום היבוא ואף בעתיד יאפשר ייצוא.

בנוסף לגידול דגי מאכל, בחוות "לב-ים" נערך מחקר שימושי בהתאמת הכלובים שיוצרו בים הצפוני בנורבגיה לים התיכון הפתוח. לחווה שיתוף פעולה מחקרי הדוק עם בית הספר "מבואות ים" במכמורת ושלוחת מכללת רופין במקום. בנוסף מתקיימות הרצאות והדרכות על ידי צוות הביולוגים הימיים של חוות  "לב ים" לסטודנטים.

משנת 2011 הצליח צוות הביולוגיים הימיים של "לב-ים" באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, לגדל מספר מחזורים מלאים, תוך התמודדות עם תנאי ים קשים וכרישים.

כיום חוות "לב – ים" מהווה מודל להקמת חוות דגים נוספות לאורך חופי הים בישראל ובחו"ל. פעילות של חוות ים מסוג זה תאזן את הירידה המתמדת בדגה הטבעית בים.

``לב- ים`` מרכז מחקר ופיתוח של בית הספר הימי מבואות ``לב ים``

בחוות "לב- ים" מתקיים שיתוף פעולה פורה עם בית הספר הימי מבואות ים ומכללת רופין. במקום נערכו מספר מחקרים. בתחומים כגון: גידול אצות ליד הכלובים , השפעת הכלובים על הדגה מסביב  ופיתוח כלובים לגידול דגים מסוגים שונים.

כיום נעשה שיתוף פעולה מיוחד עם התחנה לחקר המדגה בחוף דור, אשר מגדלת דגיגי דניס עד לגודל של כ- 50 גרם, משם הם מועברים להמשך גידול בכלובים של חוות "לב-ים" בים הפתוח, כך מתקצר מחזור הגידול והדגים שוהים בים עד להגעתם לגודל סופי רצוי כדגים למאכל.

בתחנה לחקר המדגה בחוף דור נמצא בניסוי גם גידול סוגי דג נוספים כגון: דגי מוסר, לוקוס ואמנון, במטרה  לגדלם בכלובים של חוות "לב- ים" מול חופי מכמורת.